Giải quyết tranh chấp

Vietlinklaw > Giải quyết tranh chấp
Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là những thông tin mà bạn nên tìm hiểu. Bởi khi bị xâm phạm về vật chất lẫn tinh thần, bạn có quyền yêu cầu người gây ra thiệt hại bồi thường theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên  trong trường hợp không thể thỏa thuận thì bạn phải làm đơn khởi kiện để được giải quyết theo quy định pháp luật. Hãy theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn vấn đề trên nhé! 1. Bồi thường thiệt hại là gì? Theo quy định tại khoản 1, Điều 584 của...

Continue reading

Các phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp giữa các cổ đông hoặc giữa các thành viên trong công ty, giữa cổ đông với Hội đồng quản trị/Giám đốc/Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong công ty....

Continue reading
Giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

Giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thoả thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo nội dung mà vợ chồng đã thoả thuận. Trường hợp vợ chồng thoả thuận không đầy đủ hoặc không rõ ràng thì Toà án áp dụng quy định tương ứng như chế độ tài sản theo quy định của pháp luật để giải quyết....

Continue reading