Kevin Dang

Vietlinklaw > Kevin Dang

Kevin Dang

Cố vấn cao cấp

kevin@vietlinklaw.com

TIỂU SỬ

Ông Kevin Dang là một chuyên gia về lĩnh vực tài chính, chứng khoán, mua bán sáp nhập doanh nghiệp với trên 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc và 10 năm làm việc tại thị trường Việt Nam. Ông Kevin là một chuyên gia về lĩnh vực tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp cho các nhàn đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.