Nguyễn Quyết Thắng

Vietlinklaw > Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

Luật sư

0983.836.589

thangnq@vietlinklaw.com

TIỂU SỬ

Trước khi gia nhập Vietlink, Luật sư Nguyễn Quyết Thắng từng có trên 10 năm làm việc tại các tập đoàn Tài chính – Bất động sản và văn phòng luật sư danh tiếng.

Lĩnh vực chuyên môn Luật sư Thắng phụ trách gồm: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; Bất động sản; Tư vấn cơ cấu giao dịch, soạn thảo hợp đồng thương mại. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại….