Nguyễn Việt Khoa

Vietlinklaw > Nguyễn Việt Khoa

Nguyễn Việt Khoa

Luật sư

0913024677

khoanv@vietlinklaw.com

TIỂU SỬ

Trước khi gia nhập Vietlink, Ông Nguyễn Việt Khoa có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty tư vấn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Khoa đã từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Zetaplan Co.ltd một doanh nghiệp có tiếng của Hàn Quốc tại Việt Nam chuyên về tư vấn đầu tư và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Lĩnh vực chuyên môn ông Khoa phụ trách: Tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp…