Nguyễn Thanh Phúc

Vietlinklaw > Nguyễn Thanh Phúc

Nguyễn Thanh Phúc

Luật gia

0969.192.656

phucnt@vietlinklaw.com

TIỂU SỬ

Trước khi gia nhập Vietlink, Luật gia Nguyễn Thanh Phúc từng có trên 10 năm làm việc tại các tập đoàn Tài chính – Bất động sản và văn phòng luật sư danh tiếng.

Lĩnh vực chuyên môn Luật gia Phúc phụ trách gồm: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; Bất động sản; Tư vấn cơ cấu giao dịch, soạn thảo hợp đồng thương mại….