Luật Sư

Vietlinklaw > Luật Sư

Đội ngũ luật sư và nhân viên của Luật Vietlink bao gồm hơn 20 luật sư và thư ký luật sư và chuyên viên tư vấn hiện đang làm việc tại hai văn phòng chính của Công ty tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ tất cả các vấn đề pháp lý của khách hàng ở khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Cố vấn cao cấp

Nguyễn Kim Phương

Luật sư điều hành

Trần Văn Long

Luật sư

Nguyễn Việt Khoa

Nguyễn Thanh Phúc

Lương Tuấn Tú

Nguyễn Đức Quân

Nguyễn Công Danh

Trợ lý luật sư

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Phan Tùng Lâm

Phạm Kim Oanh

Vũ Ngọc Minh