Nguyễn Công Danh

Vietlinklaw > Nguyễn Công Danh

Nguyễn Công Danh

Luật sư

0905.093.562

danhnc@vietlinklaw.com

TIỂU SỬ

Luật sư Nguyễn Công Danh là một trong những luật sư sáng lập đồng thời cũng là Luật sư quản lý và điều hành Văn phòng Công ty luật Vietlink tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gia nhập Vietlink Danh đã một thời gian dài làm việc phụ trách công tác pháp chế tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau đó chuyển sang làm việc tại Công ty luật nước ngoài tại TP.HCM,

Lĩnh vực chuyên môn luật sư Long phụ trách gồm: Chuyển nhượng dự án, Bất động sản, Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Đầu tư, Chứng khoán và thị trường vốn,tư vấn và soạn thảo Hợp đồng, sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, xử lý nợ, tranh tụng trong các vụ án dân sự, kinh tế, kinh doanh thương mại giải quyết tranh chấp…