Giấy phép

Vietlinklaw > Giấy phép
Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Cơ sở pháp lý: -Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu -Nghị định 17/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương...

Continue reading