Tư vấn đầu tư

Vietlinklaw > Tư vấn đầu tư
Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư nước ta về các dự án đầu tư ở nước ngoài. Khi muốn chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận này, các bạn phải thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan chức năng. Ngay bây giờ, Vietlink Law sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết thủ tục này. 1. Các trường hợp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực Theo quy định tại Khoản 1, Điều 64, Luật đầu tư 2020,...

Continue reading
Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án

Tư vấn chuyển nhượng dự án

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng. Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Hai là, doanh nghiệp đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng dự án nếu việc chuyển nhượng đem lại lợi ích hơn là sử dụng dự án. Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án sẽ đặt ra không...

Continue reading