Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

Vietlinklaw > Tin tức  > Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học được xem là bước bắt buộc để các tổ chức có thể kinh doanh dịch vụ này tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ban hành ngày 21/04/2017 của chính phủ. Trong đó, điều kiện xin giấy phép tư vấn du học và hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học là hai điều mà quý khách hàng phải đạt được. Vậy điều kiện, trình tự thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của Vietlink Law sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn.

1. Tổng quan về thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

1.1. Tại sao cần phải làm thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Để kinh doanh một ngành hàng hay một dịch vụ nào đó, các cá nhân/tổ chức sẽ bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định nếu đó là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Trong đó kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định tại mục 144 của Phụ lục IV đính kèm theo Luật Đầu tư 2020. Như vậy, chủ thể nào muốn kinh doanh, đầu tư vào dịch vụ tư vấn du học sẽ phải đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định.

Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

1.2. Khái niệm về giấy phép tư vấn du học

Khi một chủ thể có thể đáp ứng được những quy định của pháp luật, hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trao cho chủ thể đó một giấy tờ (hay còn được gọi là “giấy phép con”) để minh chứng rằng chủ thể đó đã có đủ điều kiện để kinh doanh, đồng thời tiện lợi cho việc phục vụ điều tra sau này. Trong lĩnh vực tư vấn du học, thì loại giấy tờ đó được gọi là giấy phép dịch vụ tư vấn du học.

1.3. Cơ sở pháp lý của thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

–  Luật giáo dục đại học 2012;

– Luật giáo dục nghề nghiệp 2014;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Là chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, các chủ thể đó phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Theo đó, điều kiện để xin cấp giấy phép tư vấn du học được quy định như sau:

  • Đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên;
  • Có năng lực sử dụng ít nhất là một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
  • Phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện để kinh doanh dịch vụ này

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện để kinh doanh dịch vụ này

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học thì việc chuẩn bị hồ sơ là điều vô cùng quan trọng. Hồ sơ không những có ý nghĩa về mặt lưu trữ thông tin, chứng cứ, giấy tờ mà còn thể hiện ra bên ngoài, trình độ của người làm thủ tục.

Các giấy tờ, tài liệu cần phải chuẩn bị để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch cũng như các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi có vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện việc tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Giới tính, Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có skèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

4. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học

  • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tiến hành gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (nơi đặt trụ sở);
  • Trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính chính xác của tài liệu trong hồ sơ và tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trong trường hợp nếu chưa đáp ứng những điều kiện đã được quy định thì sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ ràng, đầy đủ những lý do.
Tiến hành nộp hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiến hành nộp hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như trên.

5. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm

a) Khi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức đến để kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm, từ đó lập biên bản kiểm tra;

b) Dựa vào mức độ vi phạm mà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đó hay không. Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải được xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, cũng như những biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, hay tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định đình chỉ đồng thời phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Sau thời hạn bị đình chỉ trên, nếu như các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, thì tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Tờ trình phải nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có);

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức thẩm định tờ trình và các tài liệu chứng minh. Nếu cần thiết thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Trong trường hợp đã đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ, thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại, nếu không đủ điều kiện thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn:

Vietlink Law chuyên hỗ trợ các thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học

Vietlink Law chuyên hỗ trợ các thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học

================

Công ty Luật Vieltink

▪ Địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

▪ Hotline: 0914.929.086

▪ Email: hanoi@vietlinklaw.com

▪ Website: vietlinklaw.com

Related Posts