Tin tức – Bài viết

Chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả là gì? Quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm những quyền nào? Căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả? Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả?...

Continue reading
Thủ tục nhượng quyền thương mại

Thủ tục nhượng quyền thương mại

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, nhiều phương thức kinh doanh đã ra đời và phát triển rộng rãi. Nhượng quyền thương mại (Franchise) là một trong những phương thức hiệu quả được nhiều thương nhân lựa chọn để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình....

Continue reading
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Hiện nay, xảy ra rất nhiều trường hợp trong tranh chấp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và các quyền sở hữu công nghiệp nói riêng. Vậy theo quy định,  những hành vi nào được xem là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Và những căn cứ nào để xem xét hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?...

Continue reading
Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ

Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ

Người sử dụng đất hợp pháp có quyền bán, chuyển nhượng hoặc tặng, cho quyền sử dụng đất khi thỏa các điều kiện được nêu tại Khoản 01 Điều 188 Luật đất đai 2013. Tuy nhiên, nếu người mua, người được nhận thuộc nhóm đối tượng không được phép mua,...

Continue reading