Tin tức – Bài viết

Thủ tục chuyển đất vườn ao sang đất ở

Thủ tục chuyển đất vườn ao sang đất ở

Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống. Vì lẽ đó mà nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao … lên đất thành đất ở là rất lớn. Vậy thủ tục chuyển đổi mục đích sang đất ở được thực hiện như thế nào và pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?...

Continue reading
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là thủ tục rất khó khăn và khá phức tạp. Đây là thủ tục mà đại đa số người dân rất e ngại thực hiện. Dưới đây là bà viết liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để khách hàng có thể tham khảo và hiểu hơn...

Continue reading

Hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm

Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp theo quy định cụ thể như sau:...

Continue reading