Tin tức – Bài viết

Thủ tục hưởng chế độ khi gặp tai nạn lao động

Thủ tục hưởng chế độ khi gặp tai nạn lao động

Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động là quy định không hề mới, nhưng vẫn gây không ít sự bối rối cho chủ doanh nghiệp lẫn người lao động mỗi khi có sự cố xảy ra. Đó là vì những thay đổi liên tục về chính sách và quy định pháp luật trong thời gian gần đây. Dưới đây là bài viết để giúp người lao động rõ hơn về vấn đề này....

Continue reading
Các tường hợp nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp nhà nước thu hồi đất

Căn cứ pháp lý: - Luật đất đai năm 2013; - Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; - Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;...

Continue reading
Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm địa điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định di sản của người chết để lại, xác định người được hưởng thừa kế, thời hiệu khởi kiện và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp về thừa kế...

Continue reading