Tin tức – Bài viết

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Dịch vụ tư vấn pháp luật, luật sư tranh tụng của Công ty Luật Vietlink

Dịch vụ tư vấn pháp luật và luật sư tránh tụng của Công ty luật Vietlink là một trong những mảng được đánh giá khá cao. Với 12 năm kinh nghiệm và đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn hơn 20 người đã tạo được sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước....

Continue reading
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một bản mô tả, đánh giá vắn tắt về một đơn vị/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng được bộ xây dựng, sở xây dựng trực tiếp rà soát và đánh giá nhằm quy định hạn mức và lĩnh vực hoạt động nhất định cho một đơn vị cụ thể....

Continue reading

Các phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp giữa các cổ đông hoặc giữa các thành viên trong công ty, giữa cổ đông với Hội đồng quản trị/Giám đốc/Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong công ty....

Continue reading
Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở mới nhất

Nhiều người dân mong muốn chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở nhưng chưa rõ những điều kiện pháp luật quy định. Dưới đây là các điều kiện và thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở để người dân hiểu hơn....

Continue reading